COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease

COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease

COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Chronische bronchitis en longemfyseem vallen onder de verzamelnaam COPD, de afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Dit betekent dat er een constante of aanhoudende blokkade in de longen is.

Astma

Astma stond vroeger ook in het lijstje van Chronische bronchitis en longemfyseem. De verzamelnaam hiervoor was CARA. De afkorting voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. De klachten en verschijnselen van de verschillende aandoeningen lijken veel op elkaar. Daarom werd dit onder de term CARA ondergebracht. Omdat de aandoeningen verschillende oorzaken en behandelingen hebben, wordt de verzamelterm CARA niet meer gebruikt. Astma wordt tegenwoordig apart genoemd en worden de andere twee longaandoeningen onder COPD samengevat.

Wat is COPD

Wanneer u inademt, gaat de lucht via de neus door de luchtpijp naar de linker en de rechter long. In de longen bevinden zich allemaal vertakkingen die de bronchiën worden genoemd. Wanneer u lijdt aan chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchusklieren zijn vergroot waardoor uw lichaam meer slijm aanmaakt. Dit ontstaat door littekenvorming in de wand. Dit slijm zorgt er weer voor dat de slijmvliezen opzwellen en er een obstructie ontstaat wat ademhalen lastiger maakt.

Als we verder de longen in gaan via de bronchiën vertakken deze in de kleine luchtwegen (bronchioli). Hieraan zitten de longblaasjes die in trosjes bij elkaar zitten. Deze longblaasjes halen het zuurstof uit de ingeademde lucht en geven dit af aan het bloed. De longblaasjes hebben een stevige, stugge structuur waardoor de luchtwegen open blijven. De overige afvalgassen kunnen de longen bij het uitademen weer netjes verlaten. Lijdt u echter aan longemfyseem dan verliezen de longblaasjes hun stevige structuur door beschadiging. Bij het uitademen zakken de longblaasjes in elkaar. De blaasjes worden steeds verder uitgerekt waardoor structureel blijvende schade ontstaat.

Oorzaak

Het roken van tabak is de meest bekende oorzaak van longemfyseem. De stoffen die in tabak worden verwerkt tasten de longblaasjes blijvend aan. Blijft u roken wanneer de ziekte geconstateerd is dan zal de ziekte snel erger worden. Ook wanneer u een niet roker bent kunt u longemfyseem ontwikkelen. Soms kunnen chemische dampen de oorzaak zijn van longemfyseem. Dit komt voort uit bepaald werk zoals bijvoorbeeld in de bouw. Verfdampen en asbest kunnen een oorzaak zijn. Maar ook langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk kunnen een rol spelen (fijnstof). Dit noemen we beroeps-COPD. In enkele gevallen is een erfelijke afwijking de oorzaak van longemfyseem.

Genezing

Longemfyseem is helaas niet te genezen. Men kan zich dus alleen richten op vermindering van de klachten en voorkomen dat de situatie verslechtert. Hiervoor worden verschillende medicijnen gebruikt. Deze medicijnen zullen luchtwegen verwijden en ontstekingen voorkomen of bestrijden. Ook het onder begeleiding sporten kan soms verbetering brengen voor COPD-patiënten. Er zijn daardoor in Nederland steeds meer fitnesscentra die dergelijke faciliteiten bieden aan COPD-patiënten. Begeleiding bij het stoppen met roken is de meest werkzame behandeling van COPD en kan het voortschrijden van de ziekte doorbreken. Bewegingstherapie, en bij ernstig COPD ook training van ademspieren (ademspiertraining ofwel Inspiratory Muscle Training), zijn belangrijk voor behouden of verbeteren van de conditie. Voedingstherapie, in combinatie met bewegingstherapie, helpt de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken.

Bron:Longfonds

 

COPD op Facebook:

 

Websites:

 

Share This:

Geef een reactie