Privacypolicy

Privacybeleid Body Silhouette

Bij Body Silhouette zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van jouw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze privacypolicy leggen we uit waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben en op welke manier Body Silhouette (hierna: “wij”) jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij doen dit om jou zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.  Als je na het lezen van ons privacypolicy vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.  Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is van kracht met ingang van 25 mei 2018

Inhoudsopgave:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Body Silhouette (“bodysilhouette.nl”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacypolicy

Contactgegevens: www.bodysilhouette.nl | Lingestraat 6 2025 RC Haarlem | +312335749294 | KVK 34098892

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bodysilhouette.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met bodysilhouette.nl, zoals onze bezoekers, gebruikers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of bodysilhouette.nl ID of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bodysilhouette.nl bestelgeschiedenis, gebruikersgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Bodysilhouette.nl verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met bodysilhouette.nl doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en/of bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze helpdesk.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van je profiel
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens (in het geval van een samenwerking), functietitel, contactgeschiedenis, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement), surfgedrag, socialmediaurl’s en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Gegevens voor het verweken van je bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

We bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice

Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Hoe gaan wij om met gegevens van brands, influencers en consumenten?

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Bodysilhouette.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bodysilhouette.nl.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze website en dienstverlening is niet gericht op kinderen en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodysilhouette.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Vragen?